تا این لحظه
آدم شگفت‌انگیز در درخت زندگی گرد هم آمده‌اند. هر یک از آن‌ها می‌خواهد زندگی هوشمندانه‌تر، اخلاقی‌تر و زیباتری را در کنار دیگران تجربه کند.
کارگاه موفق در درخت زندگی برگزار شده است. هر یک از آن‌ها یک مسئله قابل‌توجه و موردنیاز در زندگی را با حضور فعالانه آن آدم‌ها دنبال کرده است.
رویداد خاطره‌انگیز در درخت زندگی برگزار شده است. هر یک از آن‌ها یک خاطره دسته‌جمعی پرهیجان و آموزنده را برای آن آدم‌ها رقم زده است.
تجربه خواندنی در درخت زندگی روایت شده است. هر یک از آن‌ها داستان بهترشدن زندگی یکی از آن آدم‌ها را با دیگران در میان گذاشته است.